Amigitos (små Venner)

Amigitos (org.nr. 914387620) er en non-profitt organisasjon, som driver humanitært arbeid rettet mot barn på Haiti og Dominikanske republikk

Bakgrunn for etablering av organisasjonen og drivkraften i arbeidet er en overbevisning om at alle barn fortjener en sjanse i livet! 

Les mer

Amigitos konsentrerer sitt arbeid på øya Hispanola, som deles av Den Dominikanske Republikk og Haiti.  

I Den Dominikanske republikk er vår hovedaktivitet rettet mot en skole i et lite slumområde som heter Pancho Mateo.  Amigitos bidrar til at barna på skolen får skolemateriell, mat og rent vann hver dag.

Vi møter i tillegg stadig barn med spesielle behov som er relatert til helse og fattigdom og gjennom nødvendige forundersøkelser kartlegger vi om det er mulig for oss å hjelpe.

I Haiti er vi i startgropen av et samarbeide med et prosjekt for hjemløse gategutter.  

Innsamlede midler benytter vi til kjøp av mat, vann og gass til skolens elever samt skolemateriell. Samt til å sikre våre fadderbarn skolegang og tilgang til mat, klær og helsetjeneste.

Du finner mer informasjon om vårt arbeid på vår Facebookside og på vårt hjemmeside (under utarbeidelse per mars 2015).

Kontakt oss gjerne på epost: post@amigitos.org

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter02370
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd000
Innsamlede midler821588202
Andre inntekter22143115
Sum anskaffede midler843968317
Kostnader innsamling av midler81014
Andre kostnader til anskaffelse av midler003
Kostnader til organisasjonens formål63041713
Administrasjonskostnader944219
Finanskostnader24100
Sum forbrukte midler75647949
Aktivitetsresultat87489268
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler51349852
Omløpsmidler258214149
Sum eiendeler771712201
Formålskapital771685196
Gjeld0265
Sum formålskapital og gjeld771711201
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201799,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 3 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.