Thaid

ThAid er en norsk stiftelse som arbeider for å bedre livsvilkårene for vanskeligstilte barn i Thailand. Den spesielle målgruppen for ThAid er barn fra fattige stammefolk på grenseområdet mellom Thailand, Burma og Laos. Mangel på statsborgerskap og dårlig skoletilbud gjør barn i disse områdene spesielt utsatt for å bli offer for prostitusjon og narkotikavirksomhet.

Les mer

ThAid samarbeider med og støtter to stiftelser i Thailand. Den ene heter BaanChivitMai Foundation (BCM)  og den andre heter Thai – Akha Foundation (TAF). Begge stiftelsene har gjennom over 20 år arbeidet for å gi fattige, foreldreløse og statsløse stammebarn mulighet til en god oppvekst i et trygt miljø. Barna som er tilknyttet stiftelsene får hjelp til en bedre fremtid gjennom aktiv og personlig veiledning, utdannelse samt engelskundervisning på fritiden. ThAid har en aktiv tilstedeværelse og kvalitetssikring av begge stiftelsene.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201620152014
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd000
Innsamlede midler932647612
Andre inntekter0030
Sum anskaffede midler932647642
Kostnader innsamling av midler7400
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål884479724
Administrasjonskostnader142527
Finanskostnader001
Sum forbrukte midler972504752
Aktivitetsresultat-40143-110
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201620152014
Anleggsmidler000
Omløpsmidler323363221
Sum eiendeler323363221
Formålskapital312352199
Gjeld111122
Sum formålskapital og gjeld323363221
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201692,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 3 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.