Thaid

ThAid er en norsk stiftelse som arbeider for å bedre livsvilkårene for vanskeligstilte barn i Thailand. Den spesielle målgruppen for ThAid er barn fra fattige stammefolk på grenseområdet mellom Thailand, Burma og Laos. Mangel på statsborgerskap og dårlig skoletilbud gjør barn i disse områdene spesielt utsatt for å bli offer for prostitusjon og narkotikavirksomhet.

Les mer

ThAid samarbeider med og støtter to stiftelser i Thailand. Den ene heter BaanChivitMai Foundation (BCM)  og den andre heter Thai – Akha Foundation (TAF). Begge stiftelsene har gjennom over 20 år arbeidet for å gi fattige, foreldreløse og statsløse stammebarn mulighet til en god oppvekst i et trygt miljø. Barna som er tilknyttet stiftelsene får hjelp til en bedre fremtid gjennom aktiv og personlig veiledning, utdannelse samt engelskundervisning på fritiden. ThAid har en aktiv tilstedeværelse og kvalitetssikring av begge stiftelsene.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 20152014
Medlemsinntekter00
Offentlige tilskudd00
Andre tilskudd00
Innsamlede midler647612
Andre inntekter030
Sum anskaffede midler647642
Kostnader innsamling av midler00
Andre kostnader til anskaffelse av midler00
Kostnader til organisasjonens formål479724
Administrasjonskostnader2527
Finanskostnader01
Sum forbrukte midler504752
Aktivitetsresultat143-110
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 20152014
Anleggsmidler00
Omløpsmidler363221
Sum eiendeler363221
Formålskapital352199
Gjeld1122
Sum formålskapital og gjeld363221
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2015100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 2 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.