Blessed Homes

Blessed Homes arbeider for barn og unge som er blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Virksomheten skjer fire forskjellige steder i Thailand, langs den nord-vestlige grensen.

Les mer

Vi jobber med barn og unge som er blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Vi ønsker å gi disse barna et håp om en framtid i frihet og et liv hvor de kan tørre å drømme stort. Vi ønsker å se barn som er trygge på seg selv, barn som våger å ta sjanser, vitende om at uansett hva som måtte hende vil de alltid være høyt elsket.

Barnehjemmene
Vårt første barnehjem åpnet i 2007, og gav over 20 barn et trygt hjem. I årene siden da, har arbeidet vokst til å huse over 100 fantastiske barn med over 20 dedikerte ansatte. Ved barnehjemmene ønsker vi å gi barna trygge omgivelser å vokse opp i med mulighet til utdanning og lek.

Ungdomssenter
Ungdomssenteret er et sted hvor våre barn kan ta steget ut fra barnehjemmene og over til et mer selvstendig liv. Vi kommer til å ha fokus på utdanning, men vi ønsker også å skape arbeidsplasser for de som ønsker det. Senteret ligger sentralt til i Mae Sot, en liten by i Thailand med mellom 60-100 000 innbyggere.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd000
Innsamlede midler1 0531 1341 002
Andre inntekter9042105
Sum anskaffede midler1 1431 1761 107
Kostnader innsamling av midler21511
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål1 0171 025898
Administrasjonskostnader121211
Finanskostnader4117
Sum forbrukte midler1 0351 063927
Aktivitetsresultat108113180
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler1 0281 002948
Omløpsmidler274319372
Sum eiendeler1 3021 3211 320
Formålskapital1 2371 1281 015
Gjeld65192306
Sum formålskapital og gjeld1 3021 3201 321
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 201799,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 4 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.