Buddies For Africa

Buddies for Africa er en humanitær stiftelse som ønsker å bety en forskjell for mennesker i Afrika. Bistandsarbeidet baserer seg på noen viktige grunnpilarer; 

  • Som Buddy skal du føle EIERSKAP som giver. Du bestemmer selv hvilke prosjekt ditt bidrag skal brukes til og du skal oppleve at bidraget faktisk går til det som er avtalt, ved å motta jevnlig tilbakemeldinger. 
  • Som Buddy skal du vite at 100 % av ditt bidrag går til avtalt prosjekt. Ingenting blir brukt til administrasjonskostnader. 
Les mer

Buddies for Africa ble stiftet høsten 2009 og har de to første årene bidratt til framgang innen helse- og skolesektoren i D.R. Kongo. Fokuset har vært rettet mot bygging av skoler, hjelp til skolegang til barn som ikke ellers har anledning til å få seg en utdannelse og tilskudd til drift av sykehus. Samtidig som vi fortsetter vårt arbeid i D.R. Kongo, har vi i 2011 begynt arbeidet med å bygge skoler og brønner i Sør-Sudan. 

Buddies for Africa er en bistandsorganisasjon som ønsker å tilpasse seg tiden vi lever i. Vi er en stor gjeng kompiser som ønsker å utgjøre en forskjell for mennesker i Afrika. Kompisgjengen vokser og det er alltid plass til flere. Vi har masse energi og pågangsmot, noe som gir resultater. Vi fokuserer vår energi på å skape engasjement i Vesten og gjennom dette skaffe finansiering for humanitære prosjekter i Afrika. De ulike prosjektene i Afrika gjennomføres i samarbeid med store organisasjoner som i lang tid har jobbet i de aktuelle områdene.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Denne rubrikken ble opprettet i 2015. Enkelte organisasjoner har derfor ikke hatt mulighet til å sende inn ønsket tekst ennå.

Aktivitetsregnskap 201720162015
Medlemsinntekter000
Offentlige tilskudd000
Andre tilskudd000
Innsamlede midler509505505
Andre inntekter000
Sum anskaffede midler509505505
Kostnader innsamling av midler000
Andre kostnader til anskaffelse av midler000
Kostnader til organisasjonens formål484505508
Administrasjonskostnader532929
Finanskostnader000
Sum forbrukte midler537534537
Aktivitetsresultat-28-29-32
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 201720162015
Anleggsmidler000
Omløpsmidler61148148
Sum eiendeler61148148
Formålskapital1148148
Gjeld6000
Sum formålskapital og gjeld61148148
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2017100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.