Child Africa

Organisasjonen Child Africa står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Child Africa.

Organisasjonen har gitt opplysninger om regnskapsmessige og organisatoriske forhold, men:

Child Africa er ført opp på OBS listen med bakgrunn i kostnadsmessige forhold. Ut fra de opplysninger som er gitt utgjør kostnadene til innsamling betydelig mer enn 50 % av det som samles inn. Dette er et forhold giverne bør gjøres oppmerksomme på.


Child Africa ble ført opp på OBS-listen i juni 2014.

I samtale med organisasjonen i August 2017 fremkom det at kostnader til innsamling fremdeles er over 50%, noe som gjør at organisasjonen forblir på OBS listen.


Presseomtale:

-Vi bløffet Bistandsaktuelt

Fadderpengene som forsvant på veien

Tvilsomme innsamlingsmetoder - Bistandsaktuelt 

Millionbeløp forsvinner på mystisk vis - Bistandsaktuelt

Kun 25 prosent går til formålet - NRK

Tre nye organisasjoner på OBS-liste - Fædrelandsvennen

75 av 100 kroner som gis til bistand ender opp her inne - TV2 

Child Africa på verstingliste - Bistandsaktuelt

Kongelig beskytter hjelper ikke - Rana Blad

Advarer mot veldedig organisasjon - Moss Avis

Tre nye organisasjoner på OBS-liste - Nettavisen