Smyrna Oslo

Organisasjonen Smyrna Oslo står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Virksomheten samler aktivt inn penger på sine nettsider. Ved henvendelse til organisasjonen opplyser de at de ikke ønsker å opplyse om organisasjonsmessige og økonomiske forhold. Dette er ikke tillitsskapende da det ikke er sensitive opplysninger som etterspørres.

Organisasjonen tilfredsstiller således ikke de grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmenhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.


Organisasjonen ble ført opp på OBS-listen i august 2014.

Innsamlingskontrollen sendte en påminnelse om oppføringen i januar 2016. Organisasjonen har ikke besvart denne påminnelsen.