Norges Livredningsselskap

Organisasjonen Norges Livredningsselskap står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Norges Livredningsselskap.

Organisasjonen har gitt opplysninger om regnskapsmessige og organisatoriske forhold, men:

Norges Livredningsselskap opplyste at innsamling skjer i regi av Bistandshuset AS. Bistandshuset opplyser selv at de beregner seg et honorar på 75 % av de innsamlede midler. Forholdet innebærer således at kun 25 % av innsamlede midler går til organisasjonen før fordeling til formålet. Dette bestrides ikke av Norges Livredningsselskap, og er et forhold giverne bør gjøres oppmerksomme på.

05.10.2015: Innsamlingskontrollen har mottatt melding om at Bistandshuset AS villeder givere ved å oppgi at Norges Livredningsselskap er godkjent av Innsamlingskontrollen og at oppføringen på OBS-listen er en feil. Dette er ikke korrekt.


Norges Livredningsselskap ble ført opp på OBS-listen i juni 2014.

Innsamlingskontrollen var senest i kontakt med Norges Livredningsselskap i 2018. Driften var så langt vi fikk opplyst ikke endret.


Presseomtale: 

Dagbladet

NRK

NRK

TV2

Fædrelandsvennen

Rana Blad

Moss Avis

Opdalingen

Nettavisen