Innsamlingskontrollens 5 tips!

Her finner du noen gode råd som kan gi deg litt ekstra trygghet når du gir penger.

1. Spør innsamleren om identifikasjon.

Hvis det er på telefonen kan du spørre om innsamlerens navn, hvilken organisasjon han/hun representerer, og navn og nummer på en kontaktperson.
Skriv ned informasjonen.

2. Spør om organisasjonen de representerer er godkjent av Innsamlingskontrollen.

3. Svarer de ja: si at du ønsker å dobbeltsjekke.
Svarer de nei eller at de ikke vet det: takk nei.

4. Gå inn på innsamlingskontrollen.no og søk i Godkjent-listen for å dobbeltsjekke.

5. Hvis organisasjonen står ført opp i Godkjent-listen, så vet du at innsamlingen er seriøs og at du trygt kan gi. 


(Foto: KaVass, Flickr)