Krev åpenhet om pengene!

Innsamlingskontrollen inviterer givere over hele Norge til å kreve åpenhet fra organisasjoner som samler inn penger. 

- Til tross for at vi har sett en stor økning i antallet organisasjoner som søker om godkjenning og dermed viser at de er åpne om pengebruken, er det fortsatt for mange som går bak ryggen på giverne. Dette er vi nødt til å gjøre noe med sammen, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen. 

Innsamlingskontrollen har utarbeidet et brev som vi oppfordrer givere til å redigere og sende til organisasjoner som ikke er godkjente. 

I brevet kan enkeltpersoner oppfordre organisasjoner til å søke om godkjenning og gjennom dette vise at de opptrer i samsvar med god innsamlingsskikk.

Last ned utkast til brevet her.

Ved å bli godkjent av Innsamlingskontrollen forplikter organisasjonene seg til å følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling, og underlegge seg ekstern kontroll. 

Les mer om godkjent-listen her.


Se også:


(Foto: David Goehring, Flickr)