Innsamlingspress på nye arenaer

Innsamlingsaksjoner pleide å være bøssebærere og TV program, eller mannen som stod i stram uniform med den røde bøtta utenfor butikken. Med ny teknologi og fremvekst av sosiale medier og betalingsløsninger har «innsamlingsaksjon» fått en helt ny betydning. 

Muligheten til å bidra med hjelp til akutte behov er nå bare noen tastetrykk unna. Sultkatastrofer, miljøsaker, flyktningkriser eller familier i nærområdet; de fleste av oss har sett minst én håndfull gode formål be om penger via sosiale medier i løpet av det siste året. Det er flott å kunne bidra så raskt og direkte, men samtidig kommer denne teknologien med en ny rekke utfordringer.

Sosiale medier som Facebook og Twitter gjør behov både nært og følelsesladet. Samtidig gjør innsamlingsplattformer som Spleis.no at private aksjoner fremstår svært profesjonelle. Man får inntrykk av legitimitet med store navn på banker eller betalingsløsninger i ryggen, men til syvende og sist går pengene inn på en privat konto. Og vet man egentlig hvor pengene blir av?

Vær kritisk, ikke dømmende
Innsamlingskontrollen mottar ofte henvendelser fra givere som ønsker å være anonyme. Man er usikker på om en innsamler er seriøs, men ønsker ikke å være konfronterende. Innsamlingskontrollen sørger for anonymiteten til giveren, samtidig som vi er forsiktige med ikke å mistenkeliggjøre noen.

Vår fremgangsmåte:
Vi henvender oss alltid åpent på veggen til en gruppe. Dette for at det ikke skal være noen tvil om hverken spørsmål eller svar for tredjemann.
Vi stiller åpne spørsmål, og gir alltid administratorer mulighet til å svare for seg.
Vi går i dialog, og er ikke ute etter å «ta noen». Det er viktig å verne om engasjement og giverglede, og det er et ansvar vi tar seriøst. Man skal ikke føle seg angrepet for å ville gjøre en innsats.
 

Innsamlingskontrollen mener at man ved å spørre offentligheten om støtte tar på seg et ansvar for å svare på saklige spørsmål. Ved å ta dette åpent slipper man gjentakelse, og ingen trenger å tvile på hva som blir sagt, eller partenes intensjoner. Det bør også være av interesse for innsamlerne, nettopp for å bevise egen seriøsitet og oppnå bredere støtte.

Mistenkelig oppførsel, hva nå?

Mistenkelig oppførsel inkluderer:

  • Sletting av tråder
  • Utestenging av medlemmer uten saklig grunn
  • Regler om null-aksept for spørsmål med bakgrunn i «ingen mistenkeliggjøring/negativitet» eller liknende.
  • Grupper hvor ingen beviser blir fremlagt for hvor pengene/naturalia går
  • Grupper som ikke informerer om hvor man kan henvende seg om man har behov for hjelp

Om man opplever noen av disse ber vi om at man tar kontakt med Innsamlingskontrollen.

Innsamlingskontrollen har blitt utestengt fra:
 «BERGEN & OMEGN.HJELP TIL PERSONER SOM IKKE HAR MULIGHETER TIL OG KJØPE SEG»
Tidligere kollega Line forteller her om sin erfaring med gruppen.
«Hjelp til de som trenger det i Sunnhordland»
Vi ble kastet ut av gruppen minutter etter å ha stilt spørsmål. Admin kontaktet oss og ønsket ikke å slippe oss inn igjen.
Om vi ønsket regnskap o.l. måtte vi «komme hjem til» Admin, noe vi mener er useriøst.

Vi har også forsøkt å kontakte «Hjelp oss å hjelpe» sentralt helt siden Februar 2016, men har ikke mottatt noen form for svar fra dem.

Vi ber derfor folk vise varsomhet når man gir til disse gruppene.