Årets godkjenningsprosess fullført!

Hoveddelen av årets regnskap er nå godkjent og nettsidene er oppdatert. I år har Innsamlingskontrollen selv stått bak alle steg i godkjennelsesprosessen, fra regnskapsanalyse, til gjennomgang av beretninger og til sist tilbakemeldinger til organisasjonene. 

Resultatet har vært svært positivte. Vi har spesielt lagt merke till følgende suksessfaktorer: 

  • Aktiv dialog med organisasjonene tidlig i kontrollprosessen.
  • Avklare bruk av regnskapsstandarder og i noen tilfeller sørget for bedre og mer korrekte prosenter.
  • Gi mer presise tilbakemeldinger med et helhetlig blikk på organisasjonenes drift.
  • Fullføre godkjenningen tidligere, med nøkkeltall, nyttige tilbakemeldinger og forbedringsforslag.


Kommentar fra Per Kristian:
«Dette har vært en intens og spennende prosess. Jeg begynte å jobbe for innsamlingskontrollen i Juli, og har fått en pangstart med årets godkjenningsprosess. Etter å ha gjennomgått godt over 100 regnskap, samt kommentarene fra fjorårets regnskap, er mitt inntrykk at organisasjonene tar Innsamlingskontrollens tilbakemeldinger seriøst, og jobber hardt for å være transparente overfor giverne. Spesielt ser vi at organisasjonene benytter seg av muligheten til å bruke årsberetningen til å gi spesifikke opplysninger om årets drift, noe jeg opplever veldig nyttig i møte med givere som ringer inn til oss.

Jeg opplever at Norsk Regnskapsstandard for Ideelle organisasjoner kan være utfordrende for mindre, nye organisasjoner. Mye av oppfølgingen vi har gjort underveis har dreid seg om oppklaringer rundt inndelinger i aktivitetsregnskap. Med bakgrunn i dette vil vi avholde et regnskapskurs»


Informasjon om tidspunkt, sted og eventuelt kostnad rundt kurs vil bli sendt ut i nyhetsbrev i nærmeste fremtid. Om dette er av interesse for din organisasjon, eller du ønsker å holde deg oppdatert om innsamlingskontrollen i Norge, kan du abonere på vårt nyhetsbrev ved å skrive til: post@innsamlingskontrollen.no