Operasjon Dagsverk innleder samarbeid med Innsamlingskontrollen!

For å sikre elevenes interesser vil alle Operasjon Dagsverks(OD) samarbeidsorganisasjoner fra nå av måtte være godkjent av Innsamlingskontrollen

 Det er en trygghet for lærere, elever og arbeidsgivere som vurderer å støtte ODs prosjekter. Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen(IK) godkjenner organisasjoner og aksjoner, for å sikre at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.​

 "Vi opplever at ungdom i økende grad stiller kritiske spørsmål rundt bistand, hva pengene deres går til, og hvilke endringer de er med på å bidra til. Det synes vi er veldig positivt. Det viser at dagens ungdom er en våken gjeng.", sier ODs leder, Sandra Skiaker

Det er god grunn til å være skeptisk til enkelte innsamlingsaksjoner. Langt fra alle innsamlinger innfrir IK sine krav.  Bistand er komplisert, og krever kompetente folk med kjennskap vanskelige problemstillinger. Disse kunnskapene er det ikke alle organisasjoner og aksjoner som besitter. God bistand koster penger. Innsamlingskontrollen stiller krav om at minst 65 % av innsamlede midler må gå til formålet. OD opererer trygt innenfor disse rammene, og har et solid apparat som sikrer at pengene faktisk gjør en forskjell.

Hvert år jobber omtrent 80 000 elever inn 20 - 30 millioner kroner til OD prosjekter. OD har nye samarbeidsorganisasjoner og prosjekter hvert år, og disse organisasjonene er ansvarlige for gjennomføring av bistandsprosjektene, under tett oppfølging fra OD.

I år arrangeres OD dagen den 2 november